21 Styczeń 2022 20:21
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Nawigacja
Artykuły » ZDZ » Technikum
Technikum

Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży dającą wykształcenie średnie ogólne i średnie zawodowe. Absolwentowi technikum umożliwia się uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w szkole oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego w szkole.

Naszym uczniom proponujemy:

1. Stypendia:

 • za dobrze zdany egzamin gimnazjalny i dobre oceny na świadectwie
 • naukowe - za wysokie wyniki w nauce
 • socjalne - pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach

2. bezpłatne podręczniki

3. bezpłatny kurs prawa jazdy dla zawodu technik pojazdów samochodowych

4. zniżki na kurs prawa jazdy w ZDZ dla pozostałych zawodów

5. klub internetowy (bezpłatne korzystanie z internetu)

6. różnorodne koła zainteresowań (mulitmedialne, taneczne, wokalne, sportowe itp.)

7. możliwość uczestnictwa w kursach i zawodach (fryzjer, barman, kucharz, kelner itp.)

Kształcenie odbywa się w zawodach:

 • technik budownictwa
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner
 • technik geodeta
 • technik spedytor
 • technik logistyk
 • technik handlowiec
 • technik księgarstwa
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik turystyki wiejskiej


ZASADY PRZYJĘCIA do Technikum im. K. K. Baczyńskiego:

1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci są przyjmowani wg listy rankingowej utworzonej na podstawie ilości zdobytych punktów

3. Preferencje mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych ze złożonych egzaminów zewnętrznych i ocen na świadectwie z języka polskiego, języka obcego oraz z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych.

4. Wybór dwóch przedmiotów w technikum jest uzależniony od zawodu:

 • technik budownictwa: informatyka i język obcy
 • technik mechanik: informatyka i język obcy
 • technik pojazdów samochodowych: informatyka i język obcy
 • informatyk: informatyka i język obcy
 • technik usług fryzjerskich: biologia i język obcy
 • kelner: biologia i język obcy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia i język obcy
 • technik księgarstwa: geografia i język obcy
 • technik spedytor: geografia i język obcy
 • technik logistyk: geografia i język obcy
 • technik obsługi turystycznej: geografia i język obcy
 • technik turystyki wiejskiej: geografia i język obcy
 • technik hotelarstwa: geografia i język obcy
 • technik geodeta: geografia i język obcy
 • technik handlowiec: geografia i język obcy
 • technik ekonomista: geografia i język obcy

5. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad:

 • za oceny z każdego z czterech przedmiotów:

- celujący - 20 pkt.
- bardzo dobry - 15 pkt.
- dobry - 10 pkt.
- dostateczny - 5 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.

 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 8 pkt.,
 • za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 6 pkt.,
 • za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
  I miejsce - 3 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce - 1 pkt.
 • uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół - 1 pkt.
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi - 2 pkt.

6. Uczeń powinien złożyć:

 • podanie lub formularz wyboru szkoły w formie elektronicznej,
 • 3 fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydane przez OKE
ZDZ zaprasza
Wygenerowano w sekund: 0.15 1,151,728 unikalne wizyty