21 Styczeń 2022 20:20
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Nawigacja
Artykuły » ZDZ » Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoła Branżowa I Stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej dla młodzieży jest trzyletnią szkołą kształcącą w wybranych zawodach. Posiadmy również filię w Łukowie.


Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły umożliwiające podjęcie dalszej nauki.

Naszym uczniom proponujemy:

1. Stypendia:

 • za dobrze zdany egzamin gimnazjalny i dobre oceny na świadectwie
 • naukowe - za wysokie wyniki w nauce
 • socjalne - pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach

2. bezpłatne podręczniki

3. bezpłatny kurs prawa jazdy dla zawodu dla uczniów kształcacych się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

4. zniżki na kurs prawa jazdy w ZDZ dla pozostałych zawodów

5. klub internetowy (bezpłatne korzystanie z internetu)

6. różnorodne koła zainteresowań (mulitmedialne, taneczne, wokalne, sportowe itp.)

7. możliwość bezpłatnego uczestnictwa w pokazach, konkursach zawodowych (np. fryzjerski, gastronomiczny, bhp, motoryzacyjny)

8. możliwość uczestnictwa w wycieczkach, biwakach, rajdach, a także bezpłatne wyjścia do kina czy teatru

Uprawnienia szkoły:

 • posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • wystawia zaświadczenia celem ubiegania się o zasiłki rodzinne, rentowe, do biletów miesięcznych oraz stypendia
 • wystawia legitymacje szkolne

Baza dydaktyczna:

 • szkoła posiada 20 sal lekcyjnych
 • bibliotekę szkolną
 • dwa salony fryzjerskie
 • pracownię gastronomiczną
 • pracownię pojazdów samochodowych, elektronki i elektrotechniki pojazdów samochodowych
 • dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu
 • pracownie przedmiotowe
 • siłownia, sala gimnastyczna, boisko szkolne

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Kształci w następujących zawodach:

 • fryzjer
 • krawiac
 • piekarz
 • wędliniarz
 • cukiernik
 • ogrodnik
 • operator maszyn leśnych
 • rolnik
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • stolarz
 • blacharz
 • ślusarz
 • sprzedawca
 • drukarz
 • elektryk
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budowie

Praktyczna nauka może odbywać się w zakładach pracy. Uczeń w zakładzie pracy może zostać pracownikiem młodocianym i pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

 • w klasie I - 4 % średniego wynagrodzenia ok. 162 zł,
 • w klasie II - 5% ok. 203 zł,
 • w klasie III - 6% ok. 244 zł,

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły. Uczeń może przystąpić do egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (OKE). Na terenie szkoły funkcjonuje ośrodek egzaminowania w zawodach: fryzjer, kucharz.

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami zajmującymi się produkcją i sprzedażą materiałów używanych przez fryzjerów. Dzięki współpracy uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami mody we fryzjerstwie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w pokazach sztuki fryzjerskiej podczas wyjazdów do różnych miast Polski.

Uczniom zapewniamy także bezpłatne szkolenie na kursie BHP.

Nauczane języki obce:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski


ZASADY PRZYJĘCIA do Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego:

1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci są przyjmowani wg listy rankingowej utworzonej na podstawie ilości zdobytych punktów

3. Preferencje mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych ze złożonych egzaminów zewnętrznych i ocen na świadectwie z języka polskiego, matematyki, geografii i historii.

4. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad:

 • za oceny z każdego z czterech przedmiotów:

- celujący - 20 pkt.
- bardzo dobry - 15 pkt.
- dobry - 10 pkt.
- dostateczny - 5 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.

 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt.,
 • za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt.,
 • za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
  I miejsce - 3 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce - 1 pkt.

5. Uczeń powinien złożyć:

 • podanie lub formularz wyboru szkoły w formie elektronicznej,
 • 2 fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydane przez OKE,
 • w przypadku odbywania nauki zawodu w zakładzie pracy - zapewnienie zawarcia umowy od 1 września
ZDZ zaprasza
Wygenerowano w sekund: 0.16 1,151,727 unikalne wizyty