24 Wrzesień 2020 02:01
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Informator na rok szkolny 2020/2021 - Strona I Informator na rok szkolny 2020/2021 - Strona II


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Szkoła wolna od dopalaczy
Oddział Biała PodlaskaInformujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy”. Wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły zapraszamy do udziału w realizacji zadań mających na celu przygotowanie i realizację działań konkursowych.
W terminie od 13.09. 2019r. do 13.02.2020r. wspólnie realizować będziemy szereg zadań, które ocenione zostaną przez komisję konkursową oraz nagrodzone przyznaniem tytułu „Szkoła wolna od dopalaczy”.

Główne zadania to:
-debata międzyszkolna nt. „Używkom mówię NIE!”,
- przygotowanie scenek obrazujących sztukę odmawiania,
- konkursy: plastyczny o tematyce „Profilaktyka uzależnień od dopalaczy”,
- kampania informacyjna pod hasłem – „Nie daj się wypalić” oraz szereg innych działań.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, wychowawców klas, nauczycieli do zaangażowania się w w/w inicjatywę oraz zgłaszania własnych pomysłów na realizację przedsięwzięcia.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dopalaczy” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy":
1. "Używkom mówię nie" – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat "Dopalacze – jak się przed tym bronić". Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
3. "Nie daj się wypalić" – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły). Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
4. Przygotowanie plakatu pod hasłem "Stop dopalaczom!". Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
5. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
6. Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
7. Zorganizowanie akcji "Pakt przeciwko dopalaczom". Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
8. Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych przesłanych do jury konkursu.
9. Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Dopalacze – nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych”, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
• Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
• Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
ZDZ zaprasza
Wygenerowano w sekund: 0.36 831,550 unikalne wizyty