Bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej
Dodane przez Lukow dnia 21 czerwiec 2017 09:48
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie we współpracy z firmą GrantUnion Sp. z.o.o. zapraszają do udziału w projekcie "Lubelska kuźnia biznesu". Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym osoby odchodzące z rolnictwa. Przedstawiciele grupy docelowej stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej i obligatoryjnie reprezentować będą co najmniej jedną z grup:

– Kobiety,
– Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– Osoby długotrwale bezrobotne,
– Osoby o niskich kwalifikacjach,
– Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu otrzymają między innymi:

- Bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej - 23 398,68 zł;
- Finansowe wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie 1 200,00 zł/m-c;
- Wsparcie szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
- Indywidualne doradztwo zawodowe;

Kontakt:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
ul. Kwiatkowskiego 4,
21-400 Łuków
tel./fax.: 25 797-20-88

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: Lubelska Kuźnia Biznesu

BĄDŹ NIEZALEŻNY - POSTAW NA SWOJE!!!