21 Styczeń 2022 20:48
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
NOWE KURSY: Operator koparki kl. III, Operator ładowarki kl. III, Operator koparko-ładowarki kl. III
Filia w ŁukowieZakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie zaprasza na kursy:

Operator koparki kl. III;
Operator ładowarki kl. III;
Operator koparko-ładowarki kl. III;

Czas trwania szkolenia:
- 116 godz. zajęć teoretycznych;
- 60 godz. zajęć praktycznych na jedno uprawnienie

Początek szkoleń: 02.09.2017r. godz. 9:00 - Filia Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - budynek ZDZ Łuków

Szkolenie będzie realizowane w formie weekendowej.

Wymagania:

- Ukończone 18 lat.
- Wykształcenie co najmniej podstawowe.
- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań).

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje książeczkę operatora maszyn budowlanych, a także certyfikat.

Uwaga!! Osoba, która zamierza uzyskać uprawnienia na więcej niż jedną maszynę, wnosi większą opłatę za szkolenie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Filia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
ul. Kwiatkowskiego 4,
21-400 Łuków,

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
Bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej
Filia w ŁukowieZakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie we współpracy z firmą GrantUnion Sp. z.o.o. zapraszają do udziału w projekcie "Lubelska kuźnia biznesu". Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym osoby odchodzące z rolnictwa. Przedstawiciele grupy docelowej stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej i obligatoryjnie reprezentować będą co najmniej jedną z grup:

– Kobiety,
– Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– Osoby długotrwale bezrobotne,
– Osoby o niskich kwalifikacjach,
– Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu otrzymają między innymi:

- Bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej - 23 398,68 zł;
- Finansowe wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie 1 200,00 zł/m-c;
- Wsparcie szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
- Indywidualne doradztwo zawodowe;

Kontakt:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
ul. Kwiatkowskiego 4,
21-400 Łuków
tel./fax.: 25 797-20-88

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: Lubelska Kuźnia Biznesu

BĄDŹ NIEZALEŻNY - POSTAW NA SWOJE!!!
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Młodzi na start"
Filia w ŁukowieZapraszamy do udziału w projekcie „Młodzi na start” wszystkie osoby w wieku 18-29 lat z województwa lubelskiego pozostających bez pracy, a także nie uczące się.

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, w tym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe realizowane w Łukowie:
- Spawanie metodą MAG;
- Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym;

Staże zawodowe (3 miesięczne)

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 3 miesięcznych staży zawodowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
Ul. Kwiatkowskiego 4,
21-400 Łuków
tel/fax.: 25 797-20-88
e-mail: lukow.zdz@zdzbp.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: "Młodzi na start"
NOWY KURS: Uprawnienia SEP do 1 kV i powyżej 1 kV.
Filia w ŁukowieZakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie zaprasza na kurs:

Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV i powyżej 1 kV

Początek szkolenia 22.05.2017r. godz. 9:00 - budynek ZDZ Łuków

Szkolenie dające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji do 1 kV będzie realizowane w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia do 1 kV wynosi 400 zł.

Szkolenie dające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji powyżej 1 kV będzie realizowane w wymiarze 50 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia powyżej 1 kV wynosi 500 zł.

UWAGA!

Powyższe ceny, są cenami za samo szkolenie. Należy do nich doliczyć koszt egzaminu przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Koszt jednego egzaminu w 2017r. wynosi 200 zł (10% najniższej krajowej).

Program kursów obejmuje zagadnienia takie jak:

- instalacje elektroenergetyczne;
- podstawy elektrotechniki i materiałoznawstwo;
- eksploatacja instalacji elektroenergetycznych;
- zasady bhp, p/poż, ratownictwo;
- pomiary eksploatacyjne

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją ZDZ, a także egzaminem państwowym przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zawodzie elektryka, a po zdaniu egzaminu państwowego legitymację uprawniającą do eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych.

Wymagania:

- Ukończone 18 lat.
- Wykształcenie co najmniej podstawowe.

Zapisy oraz szczegółowe informacje:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
ul. Kwiatkowskiego 4;
21-400 Łuków

Biuro czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
ZDZ zaprasza
Wygenerowano w sekund: 0.16 1,151,763 unikalne wizyty