Radzyń Podlaski - Szkoły
Dodane przez Andrzej dnia 11 lipiec 2015 13:30

Szkoły dla dorosłych »  Liceum Ogólnokształcące » Policealne Studium Zarządzania i Marketingu

Prowadzimy liczne kursy i szkolenia - Zapoznaj się z ofertą!

Filia ZDZ w Radzyniu Podlaskim prowadzi szkoły dla dorosłych:

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZDZ dla dorosłych:

ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Radzyniu Podlaskim:

Przyjęcia do szkoły odbywają się bez egzaminu wstępnego.
W przypadku dużej ilości chętnych kryterium przyjęcia będzie średnia ocen ukończonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Podstawowej czy Gimnazjum.

Uczeń powinien złożyć:

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (maturalnego) otrzymują świadectwo dojrzałości uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie.


2. POLICEALNE STUDIUM ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ZDZ w Radzyniu Podlaskim prowadzi edukację w zawodach:

ZASADY PRZYJĘCIA do Policealnego Studium Zarządzania i Markietingu ZDZ w Radzyniu Podlaskim:
Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych - według kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty:

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w planie nauczania otrzymują państwowe świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie.


Filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski; ul. Sitkowskiego 2a
tel./fax (83) 352-19-60