Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Dodane przez adrian dnia 27 luty 2016 15:35

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZDZ dla dorosłych:

Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu na podbudowie szkoły średniej kształci w zawodach:

Baza dydaktyczna:

Podstawa prawna działalności szkoły:

Liceum Ogólnokształcące - zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej dn. 30.05.2000 r. pod numerem ewidencyjnym 23 i posiada uprawnienia szkoły publicznej (Decyzja Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej nr 2 z 30.05.2000 r.)

Zostając słuchaczem naszej szkoły otrzymasz:


ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego ZDZ dla dorosłych:


1. Przyjęcia do szkoły odbywają się bez egzaminu wstepnego.

2. W przypadku dużej ilości chętnych kryterium przyjęcia będzie średnia ocen ukończonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Gimnazjum.

3. Uczeń powinien złożyć: