Policealne studium
Dodane przez adrian dnia 27 luty 2016 15:45

Policealne Studium Zarządzania i Markietingu ZDZ dla dorosłych prowadzi edukację w określonych zawodach.

Kształcenie odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby nasi uczniowie mieli okazję uczyć się z wykorzystaniem nowocznych pomocy dydaktycznych. Szkoła jest placówką która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na oficjalnych drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Policealne Studium Zarządzania i Markietingu ZDZ funkcjonuje w Białej Podlaskiej oraz Radzyniu Podlaskim. W Łukowie działa Policealne Studium Zawodowe.

Naukę mogą podjąć absolwenci różnego typu szkół średnich bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości. Absolwent Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ otrzymuje świadectwo ukończenia i po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego dyplom z tytułem technika.

Zajęcia w Policealnym Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ odbywają się dwa razy w tygodniu - soboty i niedziele. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym.

Policealne Studium Zarządzania i Marketingu o kierunkach:

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów przedmiotowych przewidzanych w planie nauczania otrzymują państwowe świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ. Po zdaniu egzaminu zawnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie.

Policealne Studium Zarządzania i Marketingu posiada uprawnienia szkoły publicznej.


ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego ZDZ dla dorosłych:

1. Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych - według kolejności zgłoszeń.

2. Uczeń powinien złożyć: