Łuków - Policealne Studium Zawodowe
Dodane przez adrian dnia 31 marzec 2016 11:18

Policealne Studium Zawodowe ZDZ dla dorosłych w Łukowie prowadzi edukację w określonych zawodach.

Kształcenie odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby nasi uczniowie mieli okazję uczyć się z wykorzystaniem nowocznych pomocy dydaktycznych. Szkoła jest placówką która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na oficjalnych drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Naukę
mogą podjąć absolwenci różnego typu szkół średnich bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego ZDZ otrzymuje świadectwo ukończenia i po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego dyplom z tytułem technika.

Zajęcia w Policealnym Studium Zawodowym ZDZ odbywają się dwa razy w tygodniu - soboty i niedziele. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym.

Policealne Studium Zawodowe ZDZ o kierunkach:

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów przedmiotowych przewidzanych w planie nauczania otrzymują państwowe świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zawodowego ZDZ. Po zdaniu egzaminu zawnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie.

Policealne Studium Zawodowe ZDZ posiada uprawnienia szkoły publicznej.


ZASADY PRZYJĘCIA POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO ZDZ dla dorosłych W ŁUKOWIE:

1. Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych - według kolejności zgłoszeń.

2. Uczeń powinien złożyć:


Filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
21-400 Łuków; ul. Kwiatkowskiego 4
tel./fax (25) 797-20-88