Łuków - Szkoły
Dodane przez Andrzej dnia 11 lipiec 2015 12:55

Szkoły dla młodzieży » Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoły dla dorosłych » Liceum Ogólnokształcące » Policealne Studium Zawodowe

Prowadzimy liczne kursy i szkolenia - Zapoznaj się z ofertą!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZDZ Dla Dorosłych w Łukowie:

Policealne Studium Zawodowe ZDZ dla dorosłych prowadzi edukację w systemie zaocznym - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Policealne Studium Zawodowe ZDZ to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZDZ kształci w następujących zawodach:

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów przewidzanych w planie nauczania otrzymują państwowe świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zawodowego. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

Praktyczna nauka może odbywać się w zakładach pracy. Uczeń w zakładzie pracy może zostać pracownikiem młodocianym i pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości:


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.


Filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
21-400 Łuków; ul. Kwiatkowskiego 4
tel./fax (25) 797-20-88