Konkurs wiedzy o odżywianiu
Dodane przez adrian dnia 19 marzec 2019 07:23

  1. Celem Konkursu Wiedzy o Odżywianiu, zwanym dalej Konkursem, jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o racjonalnym odżywianiu, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich wzorców i zachowań żywieniowych.
  2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ im. K.K. Baczyńskiego kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik.
  3. Organizatorem Konkursu jest pani Luiza Jachacz-Jówko.
  4. Zasady udziału w konkursie: