NOWY KURS: Uprawnienia SEP do 1 kV i powyżej 1 kV.
Dodane przez Lukow dnia 12 maj 2017 14:33
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie zaprasza na kurs:

Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV i powyżej 1 kV

Początek szkolenia 22.05.2017r. godz. 9:00 - budynek ZDZ Łuków

Szkolenie dające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji do 1 kV będzie realizowane w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia do 1 kV wynosi 400 zł.

Szkolenie dające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji powyżej 1 kV będzie realizowane w wymiarze 50 godzin lekcyjnych.

Koszt szkolenia powyżej 1 kV wynosi 500 zł.

UWAGA!

Powyższe ceny, są cenami za samo szkolenie. Należy do nich doliczyć koszt egzaminu przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Koszt jednego egzaminu w 2017r. wynosi 200 zł (10% najniższej krajowej).

Program kursów obejmuje zagadnienia takie jak:

- instalacje elektroenergetyczne;
- podstawy elektrotechniki i materiałoznawstwo;
- eksploatacja instalacji elektroenergetycznych;
- zasady bhp, p/poż, ratownictwo;
- pomiary eksploatacyjne

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją ZDZ, a także egzaminem państwowym przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zawodzie elektryka, a po zdaniu egzaminu państwowego legitymację uprawniającą do eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych.

Wymagania:

- Ukończone 18 lat.
- Wykształcenie co najmniej podstawowe.

Zapisy oraz szczegółowe informacje:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łukowie
ul. Kwiatkowskiego 4;
21-400 Łuków

Biuro czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00